Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Atomkernenergie-Kerntechnik, 49(1/2):37-42, 1986

THE EFFECT OF PRECURSORY COOLING ON THE REWETTING RATE

S.E.Simopoulos
Nuclear Engineering Section
Mechanical Engineering Dept
National Technical University of Athens

A numerical model to predict the rate of advance of the wet front along an overheated wall was developed and tested with available experimental data. The model shows that the predicted unsteady rate of advance of the wet front, which is in agreement with experimental results is due to precursory cooling.

Προηγούμενο Επόμενο