Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

[Κτήριο Κ]
[Γ-φασματοσκοπία]
[Θερμοϋδραυλική]
[Ραδόνιο]
[In Situ Μετρήσεις]

Δικτυακός τόπος του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας ΕΜΠ

Ο Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Ασχολείται με τις εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας και τα συνακόλουθα φαινόμενα, τις τεχνολογικές εφαρμογές πυρηνικών μεθόδων, αλλά και τη μελέτη του φυσικού και ανθρωπογενούς ραδιολογικού περιβάλλοντος.

Ραδιοπεριβαλλοντικές Συνθήκες Εξωτερικού Χώρου

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Σημείο Μέτρησης)
Τελευταία Ενημέρωση 20/09/20-21:14:18
Συγκέντρωση Θυγατρικών Ραδονίου 13.0 Bq m-3
Δόση ακτινοβολίας γ 53.9 nGy h-1
Θερμοκρασία 21.6 °C
Σχετική Υγρασία 40.8 %
Ατμοσφαιρική Πίεση 988.6 mbar

Τελευταία Νέα

30 χρόνια από το ατύχημα του Chernobyl - νέες δημοσιεύσεις του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

Αποτίμηση της παραμένουσας απόθεσης 137Cs στα Ελληνικά εδάφη στην αρχή της 3ης δεκαετίας μετά το ατύχημα του Chernobyl

Αβεβαιότητα στην εκτίμηση της παραμένουσας ραδιενέργειας 137Cs στο έδαφος μετά από απόθεση λόγω πυρηνικού ατυχήματος

Αβεβαιότητα που εισάγεται στη μέτρηση ραδιενέργειας εδάφους από τα σφάλματα ορισμού δειγματοληψίας