Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

[Εξωτερική όψη Κτ. Κ]
[Φασμτοσκοπία γ]
[Εγκατάσταση Θερμοϋδραυλικής]
[Θάλαμος Ραδονίου]
[In-Situ Φασματοσκοπία]

Παρουσίαση του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ο Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας ανήκει στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Ασχολείται με τις εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας και τα συνακόλουθα φαινόμενα, τις τεχνολογικές εφαρμογές πυρηνικών μεθόδων, αλλά και τη μελέτη του φυσικού και ανθρωπογενούς ραδιολογικού περιβάλλοντος, αντικείμενο που ονομάζεται "ραδιοπεριβαλλοντική ανάλυση".

Από 01/09/2018, Διευθυντής του Τομέα είναι ο Επίκ. Καθηγητής Ν.Π. Πετρόπουλος.

Ο Τομέας διαθέτει δύο θεσμοθετημένα Εργαστήρια, στα οποία δραστηριοποιείται το σύνολο των μελών του:

Στελεχώνεται από 3 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλoς ΕΔΙΠ και 1 υπάλληλο ΙΔΑΧ. Στον Τομέα εκπονούν Διδακτορικές Διατριβές 4 μεταπτυχιακοί φοιτητές.