Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Προσωπικό του Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Δ.Ι. Λεωνίδου Ομότιμος Καθηγητής Δρ. Πανεπιστημίου του Λονδίνου
Πτυχιούχος Φυσικός Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΗΛ: 210 772 2936
FAX: 210 772 2947
e-mail: dleonid  at  nuclear.ntua.gr

Σ.Ε. Σιμόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Δρ. Πανεπιστημίου του Λονδίνου
Διπλ. Imperial College (DIC)
Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 2910
FAX: 210 772 2914
e-mail: ses  at  nuclear.ntua.gr, ssimop  at  central.ntua.gr
www:Προσωπική ιστοσελίδα

Μ.Ι. Αναγνωστάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 2912
FAX: 210 772 2914
e-mail: managno  at  nuclear.ntua.gr, managno  at  central.ntua.gr
www:Ιστοσελίδα Σχολής Μηχ. Μηχ.

Ν.Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 2939
FAX: 210 772 2914
e-mail: npetro  at  nuclear.ntua.gr, npetr  at  central.ntua.gr
www:Ιστοσελίδα Σχολής Μηχ. Μηχ.
www:Προσωπική ιστοσελίδα

Π.Κ. Ρούνη Λέκτορας Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 2944
FAX: 210 772 2914
e-mail: prouni  at  nuclear.ntua.gr, prouni  at  central.ntua.gr
www:Ιστοσελίδα Σχολής Μηχ. Μηχ.

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Α.Α. Νικόγλου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 2938
FAX: 210 772 2914
e-mail: anikog  at  nuclear.ntua.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Ν. Γρίβα ΜΔΕ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πτυχιούχος ΤΕΙ Λάρισσας

ΤΗΛ: 210 772 2943
FAX: 210 772 2947
e-mail: ngriva  at  nuclear.ntua.gr,  ngriva  at  central.ntua.gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αικ. Δαλάκα Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

e-mail: edalaka  at  ipta.demokritos.gr

Ι. Μήτσιος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 1510
FAX: 210 772 2947
e-mail: iasoniatis  at  mail.ntua.gr

Η. Πουλοπούλου Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΤΗΛ: 210 772 1510
FAX: 210 772 2947
e-mail: eleprc  at  mail.ntua.gr

Σ. Δήμου-Σακελλαρίου Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

e-mail: stergios.ds  at  gmail.com