Αρχική ΣελίδαΧάρτηςENGLISH

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Υποχρεωτικά Μαθήματα κατεύθυνσης Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών

Φυσικές Αρχές Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος
(Πυρηνική Τεχνολογία Ι)

7ο Εξάμηνο — ΕΜΜ
Διδάσκοντες: Σ.Ε. Σιμόπουλος, Ν. Π. Πετρόπουλος

Βασικές έννοιες από την Ατομική και Πυρηνική Φυσική. Πυρηνικές αντιδράσεις. Σχάση και Σύντηξη. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Σχάσεως. Φυσική των Νετρονικών Πληθυσμών. Διάχυση μονοενεργειακών νετρονίων. Επιβράδυνση νετρονίων. Θερμοποίηση νετρονίων. Δίαχυση θερμικων νετρονίων.

Συγκρότηση και Λειτουργία Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος
(Πυρηνική Τεχνολογία ΙΙ)

8ο Εξάμηνο — ΕΜΜ
Διδάσκοντες: Ν.Π. Πετρόπουλος, Σ.Ε. Σιμόπουλος

Τύποι Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος (ΠΑΙ). Συνιστώσες και συγκρότηση των ΠΑΙ. Υπολογισμοί κρισιμότητας και διαστασιολόγηση πυρηνικών αντιδραστήρων. Απαγωγή θερμότητας από τον πυρήνα των ΠΑΙ. Επιλογή θέσης πυρηνοηλεκτρικών σταθμών. Πυρηνικά ατυχήματα. Πυρηνικοί Αντιδραστήρες Ισχύος 4ης Γενιάς.