ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας

Υλικό που δόθηκε στην Εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" την Τρίτη 28 Μαρτίου 2006, σχετικά με το ατύχημα στο Chernobyl